नेपाल आइडल बनाउनका लागी हामी सबैले आफ्नो मोबाइलको SMS मा गै 13...

नेपाल आइडल बनाउनका लागी हामी सबैले आफ्नो मोबाइलको SMS मा गै 13 type गरि 35225 मा Sent गर्नुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

9
0
SHARE

नमस्ते (झोर्ले)
नेपाल आइडल बनाउनका लागी हामी सबैले आफ्नो मोबाइलको SMS मा गै 13 type गरि 35225 मा Sent गर्नुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY