मगर जातिको ३ वटा(मगर खाम-अथारमगरात, मगर ढुट-बाह्रमगरात र मगर काइके) बाषिक-सास्कृतिक समुह...

मगर जातिको ३ वटा(मगर खाम-अथारमगरात, मगर ढुट-बाह्रमगरात र मगर काइके) बाषिक-सास्कृतिक समुह रहेको छ ।

19
0
SHARE

मगर जातिको ३ वटा(मगर खाम-अथारमगरात, मगर ढुट-बाह्रमगरात र मगर काइके) बाषिक-सास्कृतिक समुह रहेको छ ।

20031708_1684013294974560_2360063719626615545_n
—-
महासचिव, नेपाल मगर संघ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY